Việc làm Việc làm Việc làm - Forexcom


Forexcom


Hôm qua, dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ cho thấy các Khiếu nại thất nghiệp ban đầu mới nhất đã giảm xuống còn 1,877 triệu (so với 1,843 triệu dự kiến). Cuối ngày hôm nay, báo cáo việc làm chính thức được theo dõi chặt chẽ của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ cho thấy mức giảm 7.500 triệu bảng lương phi nông nghiệp vào tháng 5 với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 19,4%.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ trong ngày, Chỉ số đô la vẫn chịu áp lực và bị giới hạn bởi đường trung bình động giảm 50 kỳ (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng yếu hơn nữa vì 96,85 không bị phá vỡ theo hướng tăng. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức thấp nhất vào ngày hôm qua tại 96,57. Một cái thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang tại 96,29. Nguồn: TradingView, GAIN Capital