Thế kỷ - Forexcom


Forexcom


CenturyLink (CTL) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất của Hoa Kỳ và đánh giá đồng thuận phân tích hiện tại của họ là 3 mua, 6 giữ và 8 bán, theo quan điểm kỹ thuật của , trên biểu đồ hàng ngày, giá cổ phiếu của CenturyLink vừa đạt đến đỉnh của một kênh tăng dần. Đường trung bình động 20 ngày vừa vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày tạo thành một đường chéo tăng. Chỉ số RSI là hơn 50 và đang giữ trên một đường xu hướng tăng. Giá có thể quay trở lại cho đến khi tìm thấy hỗ trợ quanh mức 9,75 đô la trước khi hồi phục để kiểm tra mức kháng cự 11,50 đô la. Nếu giá có thể vượt trên mức $ 11,50, điều đó sẽ xóa đường dẫn đến $ 12,50. Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ ở mức 9,75 đô la, rất có thể nó sẽ tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ 8,75 đô la. Nguồn: GAIN Capital, TradingView