Bạc: Kim loại trắng giao dịch cao hơn một chút trong phiên giao dịch buổi sáng - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 0,68% so với USD và đóng cửa ở mức 17,44 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền này đang giao dịch ở mức 17,45, với giao dịch bạc cao hơn một chút so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,07 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 16,69. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 17,91 và sự gia tăng có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 18,37. Kim loại trắng đang thể hiện sự hội tụ với đường trung bình động 20 Hr và giao dịch trên đường trung bình động 50 Hr.