Phân tích kỹ thuật - Chỉ số 100 của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục; tăng giá trong dài hạn - XM


XMChỉ số tiền mặt 100 đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 10.017,20 vào hôm nay, kéo dài triển vọng tăng từ mức đáy 6,635 được đăng vào ngày 23 tháng 3 Theo theo các chỉ báo động lượng, xu hướng tăng mạnh có thể tiếp tục khi cả hai chỉ số RSI và stochastic đang tiếp tục tán tỉnh với các mức quá mua. Chỉ số RSI vừa tăng trên mức 70, vẫn ở trên mức tăng, trong khi stochastic đang hướng lên, đăng một giao thoa tăng trong phạm vi% K và% D trên 80.

Nếu có thành công cố gắng vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 10.017,20, chỉ số có thể đáp ứng các số liệu tâm lý tiếp theo như 10.500 và 11.000 trước khi đạt mức mở rộng Fibre 161,8% của chân xuống từ 7,758 đến 6,635 tại 11,657.

Trong trường hợp của chế độ điều chỉnh giảm, giá có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở mức 9,758 trước mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 20 ngày ở mức 9,552. Dưới mức đó, SMA 40 ngày, trùng lặp với mức thoái lui Fib lui 23,6% của sóng tăng từ 6,635 đến 10.017,20 tại 9.226 và đứng gần hàng rào 9.168, có thể được tập trung. Xóa khu vực này cũng vậy, mức Fibre 38,2% ở mức 8,729 đang đến bên cạnh việc ngăn chặn các biến động giảm giá.

Tóm lại, chỉ số US 100 đã biến triển vọng dài hạn thành tăng giá và chỉ giảm xuống bên dưới SMA 200 ngày có thể chuyển quan điểm này sang trung tính.