Nền kinh tế Hoa Kỳ có thể ký hợp đồng 6,5% trong năm nay - Forexcom


Forexcom


Hôm qua và đúng như dự đoán, Cục dự trữ liên bang giữ nguyên tỷ lệ chính không đổi ở mức 0,00% -0,25%. Đồng thời, ngân hàng trung ương cho biết họ hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ hợp đồng tăng 6,5% trong năm nay và phục hồi 5,0% vào năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang cũng gợi ý giữ lãi suất gần 0 đến năm 2022.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD đã phá vỡ trên ranh giới trên của mô hình tam giác và đứng trên mức trung bình di chuyển 50 ngày tăng (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng cao hơn mức hỗ trợ tại 1.1000. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức cao nhất hàng năm là 1.1495 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức cao nhất 2019 ở mức 1.1565 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital