Vàng: Kim loại vàng kéo dài khoản lỗ trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào vàng Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Vàng giảm 0,81% so với USD và đóng cửa ở mức 1733,9 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 1733,00, với giao dịch vàng thấp hơn 0,05% so với USD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1714,80 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1696,60. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 1750,50 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 1768,00. Kim loại màu vàng đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.