GDP hàng tháng của Hoa Kỳ đã giảm 20,4% - Forexcom


Forexcom


Một số dữ liệu kinh tế quan trọng đã được phát hành sáng nay và chúng trông có vẻ tốt. Hàng tháng GDP của Hoa Kỳ đã giảm 20,4% trong tháng 4; nó được ước tính ở mức -15,0%. Về phía mình, GDP 3 tháng tính đến tháng 4 đã giảm 10,4%, so với -10% dự kiến. Sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều khi giảm 20,3% trong tháng 4, so với ước tính -15,0%.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, GBP /USD đang đăng tải lại mức trung bình di chuyển 50 ngày (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày nằm trong khu vực mua của nó trong khoảng từ 50 đến 70. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng tăng giá mới trên mức hỗ trợ ngang tại 1.2335. Vùng kháng cự gần nhất sẽ được đặt ở mức chồng lấp trước đó ở mức 1.2870 và mức kháng cự thứ hai sẽ được đặt ở mức cao nhất vào tháng 3 ở mức 1.3200 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital