Nhật Bản đang mở rộng chương trình cho vay - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên mức lãi suất cơ bản ở mức -0,10% như mong đợi, đồng thời mở rộng chương trình cho vay đặc biệt lên 110 nghìn tỷ yên từ 75 nghìn tỷ yên .

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY chịu áp lực và hiện đứng dưới mức trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới đỉnh tháng 6 ở mức 109,65 vì mức hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy tháng 5 ở mức 106,00 và mức thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 105,15. Bất kỳ sự phục hồi nào trên 109,65 sẽ làm giảm tiềm năng giảm giá và sẽ dẫn đến sự gia tăng đối với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 111,20. Nguồn: TradingView, GAIN Capital >