Tỷ lệ thất nghiệp của Anh bất ngờ không thay đổi - Forexcom


Forexcom


Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Ba rằng số người tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp đã tăng hơn 1,5 triệu trong hai tháng tính đến tháng Năm. Tuy nhiên, đã có sự sụt giảm trong các đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý đến tháng 4 bất ngờ không thay đổi ở mức 3,9%.

Vào thứ năm, Ngân hàng Anh có thể quyết định tăng cường gói viện trợ cho nền kinh tế Anh.
Từ quan điểm của một biểu đồ, FTSE 100 đã hạ cánh một hỗ trợ ngắn hạn tại 5931 và đang tăng trở lại. Tuy nhiên, bức tranh kỹ thuật trung hạn vẫn còn nhiều thách thức khi giá đang ở gần một rào cản đáng kể gần 6700 (chồng chéo). Đường trung bình đơn giản trong 20 tuần vẫn đang đi xuống. Mặc dù sự tiếp tục của sự phục hồi không thể bị loại trừ, phạm vi của nó nên được giới hạn. Độc giả có thể muốn xem xét mở các vị trí ngắn dưới ngưỡng kháng cự chính ở mức 6700. Việc phá vỡ dưới 5931 sẽ mở ra một con đường để xem 5400. Ngoài ra, việc đẩy lên trên ngưỡng kháng cự tại 6700 sẽ khôi phục xu hướng tăng với 7100 làm mục tiêu đầu tiên.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView