Phân tích kỹ thuật - Bạc chạm mức cao trong 10 tuần nhưng trả về gần 200-SMA - XM


XMBạc đã tăng cao hơn đáng kể vào thứ Hai, nghỉ ngơi gần mức cao nhất trong mười tuần 17,60, vượt qua mức quan trọng - mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA ) - nhưng giá không thể kết thúc ngày trên nó. Các chỉ báo động lượng cho thấy một thị trường mua quá mức khi stochastic hoàn thành một đường giảm giá trong các dòng% K và% D trên mức 80 và chỉ báo RSI đang giữ trên 70, hướng lên trên.

Mức tăng rõ ràng trên 17,60 sẽ đưa kim loại trắng về phía ngưỡng kháng cự 18,90 và có thể tạo tiền đề cho những tiến bộ hơn. Cú nhảy như vậy có thể mang nhiều phần mở rộng tăng giá hơn và có thể mở đường cho ngưỡng kháng cự tiếp theo vào 19.63, được xác định bởi mức cao nhất của tháng 9 năm 2019.

Nếu giá kéo dài về phía nam, mức tăng cao từ 15,90 có thể hỗ trợ trước khi giá chạm vào bề mặt trên của đám mây Ichimoku vào 15,27. Một bước thấp hơn có thể đưa SMA 50 ngày vào lúc 14,90 đi trước hàng rào 14,52. Nếu việc bán tháo kéo dài, sự chú ý có thể chuyển sang mức thấp 13,75.

Để tổng kết, thị trường dự kiến ​​sẽ tăng trong ngắn hạn và trung lập trong trung hạn.