Phân tích kỹ thuật - Chỉ số đô la Mỹ dừng dưới 23,6% Fibo; rủi ro tiêu cực chưa phai - XM


XMChỉ số đô la Mỹ chạm mức thoái lui Fib lui 23,6% của chân xuống từ 103,80 đến 95,60 tại 97,52 và rút xuống thấp hơn, hướng về mức thấp nhất trong ba tháng. Chỉ báo MACD đang làm phẳng bên dưới đường kích hoạt và đường zero, trong khi chỉ số RSI đang dốc xuống trong vùng âm trong ngắn hạn. Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày đã tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm với SMAs 40 và 200 ngày.

Việc tiếp tục cấu trúc giảm giá có thể mở ra cơ hội cho mức thấp nhất trong ba tháng 95.60 và dòng hỗ trợ 95.10 . Nhiều tổn thất hơn có thể khiến giá của máng 17 tháng 94,50 .

Mặt khác, nếu có sự phục hồi, hỗ trợ ngay lập tức có thể xuất hiện gần mức Fibre 23,6% của 97,52 trước 97,75, đó là SMA 20 ngày. Trên rào cản này, SMA 200 ngày có thể lọt vào tầm ngắm, thấp hơn một chút so với ngưỡng kháng cự 98,40 , trong khi mức Fibre 38,2% của 98,72 dường như là một mức kháng cự quan trọng.

Tóm lại, chỉ số đô la Mỹ đã ở trong một chế độ giảm trong ba tháng qua, sau khi giảm xuống dưới hàng rào 98,72.