Bạc: Kim loại trắng đảo ngược mức tăng của nó trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 0,34% so với USD và đóng cửa ở mức 17,64 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, lúc GMT0400, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 17,55, với giao dịch bạc thấp hơn 0,48% so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,41 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,28. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 17,74 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 17,93. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức trung bình di động 20 Hr của nó và cho thấy sự hội tụ với trung bình di chuyển 50 Hr của nó.