Powell: "Không thể phục hồi hoàn toàn" - Forexcom


Forexcom


Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nói với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện: "Cho đến khi công chúng tin rằng căn bệnh này được ngăn chặn, phục hồi đầy đủ là không thể . " Dù sao, các nhà đầu tư đã được khuyến khích bởi các bài đọc bán lẻ lạc quan và một báo cáo tin tức về kế hoạch cơ sở hạ tầng một nghìn tỷ đô la tiềm năng của chính phủ.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la đã phá vỡ dưới ranh giới dưới của một hình tam giác và vẫn bị giới hạn bởi đường trung bình động giảm 50 ngày (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng yếu hơn nữa vì 99.00 không bị phá vỡ. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy hàng năm là 94,60. Một cái thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở 93,80. Nguồn: TradingView, GAIN Capital