Cảnh báo tình cảm tin tức và kỹ thuật tăng giá của New Zealand / USD - Forexcom


Forexcom


NZD /USD hiển thị tín hiệu đảo chiều Sử dụng "Buzz thị trường" Các công cụ nghiên cứu của strong> và "Insight kỹ thuật" trong tab Phân tích thị trường, chúng tôi đã xác định được tín hiệu tăng giá trong cặp NZD /USD. TC Market Buzz đã xác định khối lượng tin tức trung bình trong 24 giờ qua. Định hướng của các tiêu đề tin tức đang báo hiệu điểm tâm lý tăng 0,85 (-1 là âm và +1 là tăng nhất) với chỉ số tin cậy trên trung bình đọc để sao lưu điểm số tình cảm.
Nguồn: GAIN Capital NZD /USD cũng đã xác nhận "Thanh bên ngoài" mô hình giá cho chúng ta thấy áp lực bán đang bắt đầu suy yếu. Một thanh bên ngoài (Bullish) phát triển trong một xu hướng giảm mạnh, khi phạm vi giao dịch hoàn toàn bao gồm phạm vi của thanh trước đó. Điều này báo hiệu sự cạn kiệt của xu hướng giảm trước đó và có khả năng đảo ngược. Nguồn: GAIN Capital, TradingView Giao dịch vui vẻ.