Tín hiệu của Bearish trong EURUSD - Forexcom


Forexcom


Đô la Mỹ đã tăng giá so với hầu hết các cặp tiền chính của nó vào thứ năm ngoại trừ JPY. Trên mặt trận dữ liệu kinh tế, Yêu cầu thất nghiệp ban đầu đã giảm xuống còn 1,508K cho tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 (dự kiến ​​là 1.290K), từ mức 1.566K được sửa đổi trong tuần trước. Yêu cầu tiếp tục giảm nhẹ xuống 20.544K cho tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 6 (dự kiến ​​19.850K), từ mức 20.606K được sửa đổi trong tuần trước. Chỉ số hàng đầu đã tăng 2,8% trong tháng 5 (dự kiến ​​2,4%), từ mức sửa đổi -6,1% trong tháng 4, đánh dấu mức cao kỷ lục. Vào thứ Sáu, không có dữ liệu kinh tế chính nào được mong đợi. Euro đã được trộn lẫn với tất cả các cặp chính của nó. Tại châu Âu, Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ và giữ tỷ lệ chuẩn ở mức 0,10%, mục tiêu mua tài sản đã tăng lên 745 tỷ bảng từ 645 tỷ bảng. Đô la Úc là giảm giá so với hầu hết các cặp tiền chính của nó ngoại trừ GBP. Sử dụng "Thông tin chi tiết kỹ thuật" trong tab Phân tích thị trường , chúng tôi đã xác định sự kiện kỹ thuật giảm giá ngắn hạn trên biểu đồ giá EUR /USD . MACD (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình) đã đưa ra tín hiệu giảm giá ngắn hạn. Các sự kiện tăng giá và giảm giá được tạo ra tương ứng khi chỉ báo dao động trên và dưới 0 để cho biết giá trong ngắn hạn mạnh hơn hay yếu hơn so với trung bình dài hạn. Đường EMA 9 kỳ của lớp phủ được phủ lên dưới dạng "đường tín hiệu" giúp làm mịn đường MACD để cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về việc nó di chuyển lên hay xuống. Một sự kiện tăng giá được tạo ra khi đường EMA nằm trên đường tín hiệu, cho thấy rằng đường hiện tại thực sự cao hơn mức trung bình của nó, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh tăng của giá. Điều ngược lại là đúng đối với các sự kiện giảm giá báo hiệu cường độ giảm giá khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu cho thấy bây giờ nó ở dưới mức trung bình.

Thông tin chi tiết kỹ thuật có thể tự động phát hiện các sự kiện kỹ thuật mỗi ngày để giúp bạn tiết kiệm thời gian nghiên cứu có giá trị!

Nguồn: GAIN Capital, Thông tin chi tiết kỹ thuật
Giao dịch vui vẻ.