Canada: doanh số bán buôn đáng thất vọng - Forexcom


Forexcom


Hôm qua, dữ liệu của chính phủ cho thấy doanh số bán buôn bán buôn của Canada đã giảm 21,6% trong tháng 4 (dự kiến ​​-10,6%). Doanh số bán lẻ, sẽ được công bố sau ngày hôm nay, sẽ được theo dõi cao. Dự kiến ​​sẽ giảm 15,1%. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /CAD đã phá vỡ dưới ranh giới dưới của tam giác và được giới hạn bởi đường trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1.3850. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1.3200 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.3100 (chồng chéo tháng 1) trong phần mở rộng.

Nguồn: Đánh giá giao dịch, tăng vốn