Roche: chân mới lên trong tầm nhìn? - Forexcom


Forexcom


e ung thư, nhưng điểm cuối đồng chính khác của rPFS trong dân số nghiên cứu tổng thể đã không được đáp ứng.

Từ quan điểm của một nhà biểu đồ, việc hợp nhất ngắn hạn bắt đầu vào tháng 5 có thể kết thúc do giá đã hạ cánh trên một hỗ trợ quan trọng tại 320CHF và đang tăng trở lại. Xác nhận đột phá của 20DMA là một sự kiện tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) đang đẩy lên trên đường xu hướng giảm. Xu hướng tăng chung vẫn được duy trì. Độc giả có thể muốn xem xét tiềm năng cho các vị trí dài trên mức hỗ trợ ngang ở 320CHF với 351CHF và 358CHF làm mục tiêu. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 320CHF sẽ làm mất hiệu lực xu hướng tăng và sẽ kêu gọi giảm xuống về phía 298CHF.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView