Anh: tốt hơn so với doanh số bán lẻ dự kiến ​​trong tháng 5 - Forexcom


Forexcom


Vào thứ Sáu, dữ liệu chính thức cho thấy U.K. doanh số bán lẻ tăng 12,0% trong tháng 5 tháng. Chúng được dự đoán sẽ tăng 6,3%. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, GBP /USD đã bị phá vỡ dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn sau khi thất bại để vượt qua ngưỡng kháng cự tại 1.2815. Nó hiện đang giao dịch dưới mức trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam) trong khi chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1.2600. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức 1.2245 (mức chồng chéo từ tháng 4 đến tháng 5) và mức hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.2060 (mức hỗ trợ ngang tháng 5) trong phần mở rộng.

Nguồn: Đánh giá giao dịch, tăng vốn