Chỉ số đô la: PMI Mỹ đang tập trung - Forexcom


Forexcom


Hôm nay sẽ được xuất bản bài đọc đầu tiên liên quan đến PMI Hoa Kỳ cho tháng 6 . PMI sản xuất dự kiến ​​sẽ tăng lên 48 từ 39,8 vào tháng 5, trong khi PMI dịch vụ sẽ tăng lên 46,5 từ 37,5. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã bị phá vỡ dưới đường xu hướng tăng và bị giới hạn bởi đường trung bình động giảm 50 ngày ( màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày vẫn nằm trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới mức kháng ngang ở mức 99,00. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức 95,70 (đáy tháng 6) và mức hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức 94,60 (mức thấp trong tháng 3).

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital