James James Place chia sẻ cổ phiếu trong một kênh tăng giá - Forexcom


Forexcom


St. James's Place , một nhóm quản lý tài sản, báo cáo rằng dòng vốn ròng đạt 0,67 tỷ bảng trong tháng 5, so với 0,73 tỷ bảng trong giai đoạn trước năm, trong khi các quỹ được quản lý tăng lên 112,58 tỷ bảng vào ngày 31 tháng 5 từ 105,83 tỷ bảng cùng thời điểm này năm ngoái.

Từ quan điểm biểu đồ, giá cổ phiếu vẫn nằm trong một kênh tăng giá kể từ tháng Ba. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) đã chống lại 70% và đang đảo ngược xuống. Giá đang gần mức tăng 20DMA. Cấu hình được trộn lẫn giữa hỗ trợ tại 886p và kháng cự ở 1041p . Việc phá vỡ dưới 886p sẽ kêu gọi xu hướng đảo chiều xuống 744p. Ngoài ra, việc vượt quá 1041p sẽ kêu gọi một chân mới lên tới 1121p và 1210p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView