USD / JPY: Chỉ số hàng đầu Nhật Bản gây bất ngờ tích cực - Forexcom


Forexcom


Chỉ số kinh tế hàng đầu Nhật Bản được phát hành vào 77,7 cho tháng 4 trong lần đọc cuối cùng so với 76,2 trong ước tính đầu tiên và 85,1 vào tháng 3. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, cặp này vẫn còn chịu áp lực dưới mức kháng cự tại 108,05 và đứng dưới mức trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày vẫn nằm trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới mức kháng cự tại 108,50. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở 106,00 (đáy tháng 6) và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở 105,15 (kháng ngang) trong phần mở rộng.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital