Schneider Electric trợ giá cho OSIsoft - Forexcom


Forexcom


Schneider Electric, nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số năng lượng và tự động hóa, đang xem xét đưa ra lời đề nghị cho nhà phát triển phần mềm OSIsoft, có thể trị giá 4 tỷ đô la, báo cáo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Trong khi đó, công ty đã bị hạ cấp xuống "giữ" từ "mua" tại Deutsche Bank.

Theo quan điểm của người theo biểu đồ, giá cổ phiếu vẫn nằm trong kênh tăng giá kể từ tháng 3 thấp. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày và 50 ngày vẫn được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cổ phiếu phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 98,6E. Phạm vi hợp nhất ngắn hạn có thể diễn ra trong khoảng từ 87E đến 98.6E . Chỉ một sự phá vỡ dưới 87E sẽ làm mất hiệu lực của xu hướng tăng và sẽ mở đường cho việc giảm xuống 75E. Ngoài ra, mức tăng trên 98,6E sẽ kêu gọi tăng nhanh lên mức cao của tháng 2 ở mức 105,5E.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView