Một tín hiệu đảo ngược Bullish được tìm thấy ở Trung Quốc Phục hưng (1911.HK) - Forexcom


Forexcom


Xu hướng của Trung Quốc Phục hưng (1911.HK) có đảo ngược không?

Sử dụng công cụ nghiên cứu "Thông tin chi tiết kỹ thuật" trong tab Phân tích thị trường, Đáy kép , một sự kiện kỹ thuật tăng trung hạn ( 6 tuần đến 9 tháng), đã được xác định tại Trung Quốc Phục hưng.

Đáy kép có nghĩa là giá dường như đã đạt đến đáy sau khi không vượt qua được mức hỗ trợ và cuối cùng tăng cao hơn trong dấu hiệu đảo ngược sang xu hướng tăng mới. Mô hình đáy đôi hình thành trong một xu hướng giảm khi giá đạt hai mức thấp khác biệt cùng mức giá. Âm lượng phản ánh sự suy yếu của áp lực giảm, có xu hướng giảm dần khi các mẫu hình thành, với một số mẫu bán tải ở mỗi mức thấp, ít hơn ở mức thấp thứ hai. Cuối cùng, giá phá vỡ lên trên mức cao nhất để xác nhận tín hiệu tăng giá. Nguồn: GAIN Capital, Thông tin chi tiết kỹ thuật