Thỏa thuận của Bayer | Kênh Bullish - Forexcom


Forexcom


. Công ty cho biết: "Tính năng chính là độ phân giải Roundup của Hoa Kỳ sẽ mang lại kết thúc cho khoảng 75% vụ kiện Roundup hiện tại liên quan đến khoảng 125.000 yêu cầu nộp đơn và chưa thanh toán tổng thể."

Theo quan điểm của người theo biểu đồ, giá cổ phiếu đang ở gần mức cao nhất của kênh tăng giá ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) đạt được so với mức mua quá mức của nó là 70% và đang đăng một động thái hợp nhất. 20 /50DMA tăng dần và sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Các cấu hình là hỗn hợp. Các nhà đầu tư phải thận trọng vì các mức này có thể kích hoạt chốt lãi. Pullback đến 65E có thể xảy ra trước khi giá có thể tiếp tục xu hướng tăng . Một sự phá vỡ trên 73,5E sẽ mở ra một con đường để xem 78E. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 60E sẽ làm mất hiệu lực xu hướng tăng ngắn hạn.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView