Canada: giấy phép xây dựng tập trung - Forexcom


Forexcom


Hôm nay, dữ liệu chính thức dự kiến ​​sẽ cho thấy một sự phục hồi lớn của khoảng 10% giấy phép xây dựng ở Canada sau khi giảm 17,1% vào tháng Tư. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /CAD đã bị phá vỡ dưới ranh giới dưới của một hình tam giác và được giới hạn bởi đường trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1.3770. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1.3490 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.3300 (chồng chéo tháng 2) trong phần mở rộng.

Nguồn: Đánh giá giao dịch, tăng vốn