Commerzbank để cắt giảm việc làm - Biểu đồ chỉ ra điểm yếu hơn nữa - Forexcom


Forexcom


Commerzbank, một nhóm ngân hàng, đang xem xét loại bỏ 7.000 việc làm và đóng 400 chi nhánh, giữa áp lực từ quỹ cổ phần tư nhân cổ đông Cerberus Capital Management, báo cáo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo quan điểm của người theo biểu đồ, giá cổ phiếu đã chạm vào vùng kháng cự chính khoảng 4,4E - 5E (chồng chéo) và đang đảo chiều xuống. Giá giảm dưới mức trung bình 20 ngày. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) vừa phá vỡ một đường xu hướng tăng. Xu hướng vẫn giảm. Độc giả sẽ theo dõi sức đề kháng chính ở 4.4E. Chừng nào 4.4E không bị phá vỡ, việc chuyển xuống 2.8E là có thể xảy ra. Ngoài ra, một cú đẩy trên 4.4E sẽ kêu gọi tăng tốc lên 5E.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView