Cảnh báo kỹ thuật EUR / USD Golden Cross - Forexcom


Forexcom


Một giao thoa trung bình di chuyển quan trọng có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều lớn của EUR /USD. Sử dụng công cụ nghiên cứu "Thông tin chi tiết kỹ thuật" trong tab Phân tích thị trường, chúng tôi đã xác định được Sự kiện kỹ thuật Bullish bằng EUR /USD. Crossover trung bình di chuyển kép (Chữ thập vàng 200 ngày 200 ngày) Nguồn: GAIN Capital, Insight kỹ thuật Đường trung bình động (MA) được sử dụng để làm dịu sự biến động hoặc "nhiễu" trong chuỗi giá, để giúp dễ dàng khám phá xu hướng cơ bản hơn. Bằng cách vẽ giá trung bình trong một số thanh cuối cùng, dòng này sẽ ít "giật" hơn so với âm mưu giá thực tế. Trong phương pháp giao thoa kép, một sự kiện tăng được tạo ra khi trung bình di chuyển nhanh hơn vượt qua mức trung bình di chuyển chậm hơn (MA 21 thanh vượt qua 50 thanh hoặc MA 50 thanh vượt qua 200 bar). Ở trạng thái này, giá có thể đang bắt đầu một xu hướng tăng mới. Điều ngược lại là đúng khi tốc độ trượt nhanh hơn dưới mức trung bình di chuyển chậm hơn, gây ra sự kiện giảm giá. EUR /USD là cặp tiền tệ của chúng tôi trong tuần Giao dịch vui vẻ