Bạc: Giao dịch kim loại trắng thấp hơn trong phiên giao dịch buổi sáng - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 0,76% so với USD và đóng cửa ở mức 18,00 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 17,66, với giao dịch bạc thấp hơn 1,89% so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,46 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,26. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên ở 18,01 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 18,37. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức 20 Hr đang di chuyển và cho thấy sự hội tụ với trung bình động 50 Hr của nó.