DS Smith không đủ tự tin để tiếp tục thanh toán cổ tức - Forexcom


Forexcom


DS Smith, công ty bao bì, đã công bố kết quả cả năm: "Lợi nhuận hoạt động tăng lên tới 455 triệu bảng, tăng trưởng 6 và 7% trên một loại tiền tệ không đổi và được báo cáo, tương ứng (2018/19: £ 346 triệu) Tuy nhiên, công ty cho biết họ đã quyết định không trả cổ tức trong khi thị trường vẫn không chắc chắn.

Từ quan điểm của biểu đồ, giá cổ phiếu đã chống lại ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 356p và đang đảo chiều Giá đã thoát khỏi một kênh dốc lên. Khoảng cách giảm giá mở ra sáng nay cung cấp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 320p . Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) là giảm và không bị bán quá mức. chiến lược, miễn là vùng kháng cự 320p - 356p không bị xâm nhập, xu hướng vẫn giảm với mục tiêu giảm giá tiếp theo là 244,8p. Ngoài ra, việc phá vỡ trên 320p - 356p sẽ thúc đẩy xu hướng đảo chiều 397.8p.

Nguồn: GAIN capital, TradingView