XM quyên góp cho Tổ chức Maison Chance vì lợi ích của trẻ em - XM


XM


Vào ngày 24 tháng 6, XM đã hoàn thành thêm một sáng kiến ​​từ thiện bằng cách quyên góp từ thiện cho Quỹ Cơ hội Maison Việt Nam.

Ngay từ đầu, công ty của chúng tôi, các hành động trách nhiệm xã hội của công ty đã đóng góp rất nhiều cho sự hỗ trợ của những trẻ em kém may mắn có sức khỏe, giáo dục và tương lai đang bị đe dọa. Đây là một lần nữa những gì chúng tôi giữ trong tầm mắt khi gia nhập lực lượng với tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ là đảm bảo một nơi trú ẩn an toàn và phương tiện cần thiết cho trẻ em khuyết tật thể chất để sống một cuộc sống trọn vẹn.

> vai trò. Để đóng góp cho mục đích cao cả này, XM đã tặng một loạt thiết bị thể thao cho Maison Chance cho nền tảng mà trẻ em sử dụng cho các bài học bơi mà chúng có để phát triển sức mạnh, kỹ năng vận động và sức chịu đựng rất quan trọng đối với chúng.

Chúng tôi xin cảm ơn Maison Chance vì sự hiếu khách của họ, vì đã cho các nhân viên công ty của chúng tôi xung quanh cơ sở của họ và cho những khoảnh khắc ấm áp mà chúng tôi có cơ hội chia sẻ với trẻ em và thanh niên có cuộc sống mà họ nhắm đến để thay đổi để tốt hơn với sự cống hiến và chăm sóc.

<