Bạc: Kim loại trắng đảo ngược các khoản lỗ trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 0,11% so với USD và đóng cửa ở mức 18,27 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 18,32, với giao dịch bạc cao hơn 0,27% so với USD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ vào ngày 18/07 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,83. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên vào 18,48 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 18,64. Kim loại trắng đang thể hiện sự hội tụ với đường trung bình động 20 Hr và giao dịch dưới mức trung bình động 50 Hr.