Canada: Ivey PMI tập trung - Forexcom


Forexcom


Hôm nay sẽ được phát hành chỉ số Canada Ivey PMI cho tháng Sáu. Kỳ vọng sẽ tăng lên 43 từ lần đọc 39.1 vào tháng 5. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /CAD vẫn được giới hạn bởi đường xu hướng giảm được rút ra từ giữa tháng 3 và bởi đường trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng suy yếu thêm dưới ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1.3720. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1.3490 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.3300 (chồng chéo tháng 2) trong phần mở rộng.

Nguồn: Đánh giá giao dịch, tăng vốn