Sodexo dưới áp lực - mô hình tam giác đối xứng hình thành - Forexcom


Forexcom


Sodexo, một công ty quản lý cơ sở và dịch vụ thực phẩm, báo cáo rằng doanh thu 3Q giảm 31,2% so với năm ngoái xuống 3,91 tỷ euro (tăng trưởng hữu cơ -29,9%). Công ty cho biết thêm: "Chúng tôi hy vọng doanh thu quý 4 sẽ giảm khoảng -27%, so với giả thuyết ban đầu của chúng tôi vào tháng Tư là -15%. Do đó, mức giảm học kỳ 2 dự kiến ​​sẽ là -28%, tương đương khoảng 3 tỷ euro và -13,7% cho cả năm. "

Theo quan điểm của người vẽ biểu đồ, giá cổ phiếu đang dao động trong mẫu tam giác đối xứng tại chỗ kể từ tháng 4 năm 2020. Việc phá vỡ dưới ranh giới thấp hơn của mẫu hiện tại 58E sẽ kích hoạt gia tốc giảm về phía 48,5E . Ngoài ra, một sự phá vỡ trên 70E sẽ kêu gọi xu hướng đảo chiều.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView