Phân tích kỹ thuật - USDJPY vẫn nằm trong quỹ đạo ngang; tín hiệu định hướng yếu - XM


XMUSDJPY Khóa học cố định tiếp tục đi ngang xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 200 ngày ổn định, bị ép bởi các dải trên và giữa của dải bollinger. Sự hội tụ trong SMA 50 và 100 ngày và giai điệu làm phẳng của chúng cho thấy đường dẫn hiện tại có thể tồn tại lâu hơn một chút.

Nhìn vào các bộ dao động ngắn hạn, động lượng định hướng là không tồn tại Chỉ báo MACD ở mức 0 ở ngay trên đường tín hiệu màu đỏ của nó, trong khi chỉ báo RSI đang lơ lửng trên ngưỡng 50.

Trong kịch bản tích cực, các giới hạn ngay lập tức có thể bắt đầu từ SMA 100 ngày cho đến khi trên Dải bollinger, đã bẫy được chướng ngại vật 107,69, đó là mức thoái lui Fib lui 38,2% của chân lên từ 101,17 đến 111,71. Chỉ đạo vượt qua các rào cản này, mức cao 108,16 và SMA trên 200 ngày ở 108,38 có thể mang lại sự cải thiện cho bế tắc. Nếu những con bò đực vượt qua biên giới khó khăn này, chúng có thể nhắm mục tiêu 23,6% Fibo là 109,22 trước khi thách thức trần của phạm vi ba tháng ở 109,84.

Hoặc, điều hướng theo SMA 50 ngày ở 107,39 và Giữa dải bollinger bên dưới, giá có thể giảm xuống dải bollinger thấp hơn ở 106,58 và Fibo 50,0% của 106,44 bên dưới nó. Nếu người bán duy trì quyền kiểm soát và phá vỡ sàn cứng của hợp nhất ở mức 105,98, cặp tiền có thể lặn với 61,8% Fibo 105,20 trong nỗ lực để đạt đến độ sâu 104,50.

Tóm tắt, một thị trường không có hướng tiếp tục áp đảo khung thời gian ngắn hạn. Việc phá vỡ trên 109,84 hoặc dưới mức 105,98 có thể biểu thị khóa học được xác định rõ tiếp theo.