GBP / USD vẫn còn nổi - Buzz trên thị trường TC - Forexcom


Forexcom


Công cụ nghiên cứu " TC Market Buzz " trong tab Phân tích thị trường cho thấy cặp tiền GBP /USD đang gây tiếng vang thị trường.

Nguồn: Buzz Market TC

Lượng tin tức đã tăng lên và những câu chuyện tin tức đó được liên kết với một 72% Định hướng tích cực .

Nguồn: Buzz Market TC Trên Biểu đồ 30 phút trong ngày , GBP /USD tiếp tục giao dịch tăng giá. Nguồn: GAIN Capital, TradingView

Nó nằm trong khoảng Trung bình di chuyển 20 kỳ , vượt trên mức 50 kỳ.

Cấu hình kỹ thuật vẫn thiên về xu hướng tăng. GBP /USD dự kiến ​​sẽ gặp Kháng cự trên cao ở mức 1.2630 và 1.2650 (cả hai mức được nhìn thấy lần cuối vào ngày 14 tháng 6). mạnh> 1.2590 như t cấp Hỗ trợ chính (Dừng lỗ).