Phân tích kỹ thuật - AUDUSD vẫn lạc quan; cải thiện tín hiệu tích cực - XM


XMAUDUSD dường như đang xây dựng sự tự tin để xem xét lại khu vực xung quanh mức cao gần 11 tháng là 0,7064. Sự tăng cường gần đây của cặp này được phản ánh trong các dao động ngắn hạn và được tăng cường bởi sự giao nhau tăng gần đây của đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) sau 50 ngày tăng dần.

Chỉ báo MACD, nằm sâu trong vùng tích cực đã tăng trở lại trên đường tín hiệu màu đỏ, trong khi Chỉ số RSI tăng dần về phía bắc đối với ranh giới mua quá 70.

Nếu tâm lý tích cực tăng cường hơn nữa, ngưỡng kháng cự ban đầu có thể xuất hiện quanh vùng 0,7064 - 0,7081, quanh mức cao nhất trong 11 tháng. Vượt qua biên giới quan trọng này, chướng ngại vật 0,7136 có thể ngăn giá từ việc kiểm tra mức cao 0,7206 đạt được vào ngày 17 tháng 4. Lợi nhuận bổ sung sau đó có thể kéo dài đến hàng rào 0,7283.

Mặt khác, nếu người bán nắm quyền, ma sát ban đầu có thể xảy ra từ mức thấp 0,6832 trước phần hỗ trợ quan trọng từ 0,676 đến 0,6749, được củng cố bởi SMA 50 ngày. Lặn xuống dưới mức này, mức 0,6697 và SMA 200 ngày, hơi thấp hơn ở mức 0,6669, có thể cố gắng chấm dứt sự suy giảm. Cái trước xảy ra là mức thoái lui Fib lui 23,6% của chân tăng từ mức thấp nhất trong 17 năm là 0,5506 đến mức cao 0,7064. Vượt qua những trở ngại hỗ trợ khó khăn này, cặp đôi có thể nhắm vào hàng rào 0,6566 được nhìn thấy lần cuối vào khoảng cuối tháng 5.

Tóm tắt, khung thời gian ngắn là cực kỳ tích cực trên 0,6776 và đẩy giá lên trên 0,7081 đánh dấu, có thể chuyển hình ảnh trung dài hạn sang tăng giá.