GBP / USD: Giao dịch đồng bảng Anh trên nền tảng tiêu cực sáng nay - GCI


GCIPhong trào GBPUSD Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, GBP giảm 0,05% so với USD và đóng cửa ở mức 1.2604. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.2589, với giao dịch GBP thấp hơn 0,12% so với USD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1.2557 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1.2526. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.2645 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 1.2702. Trong bối cảnh thiếu các bản phát hành kinh tế vĩ mô ở Anh ngày nay, tâm lý nhà đầu tư sẽ được xác định bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cặp tiền tệ đang giao dịch dưới mức trung bình di động 20 Hr và cho thấy sự hội tụ với mức trung bình di chuyển 50 Hr của nó.