Bạc: Kim loại trắng đảo ngược tổn thất trong phiên giao dịch buổi sáng - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 0,7% so với USD và đóng cửa ở mức 19,02 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0400, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 19.025, với giao dịch bạc cao hơn một chút so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 18.755 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 18.485. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 19,37 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 19,715. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức trung bình di động 20 Hr của nó và cho thấy sự hội tụ với trung bình di chuyển 50 Hr.