Phân tích kỹ thuật - EURJPY tạm dừng sự gia tăng của nó trong một kênh dốc lên - XM


XMEURJPY đã được phát triển trong một kênh dốc lên trong vài tuần qua , vượt qua các đường trung bình di chuyển đơn giản (SMAs) trong biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật đang mất một số động lực. Chỉ báo RSI đang chỉ về phía nam gần mức 50, trong khi chỉ báo MACD đang di chuyển ngang so với đường zero. để chạm vào hỗ trợ 121.30. Nếu giá rút lui theo SMA 40 kỳ cũng vậy, mức thoái lui Fib lui 38,2% của chân lên từ 114,40 đến 124,45 tại 120,60, bề mặt thấp hơn của đám mây Ichimoku và SMA 100 kỳ có thể thu hút sự chú ý.

Trong kịch bản tích cực, cặp tỷ giá có thể cải thiện trên mức Fibre 23,6% là 122,08 để thách thức mức kháng cự 122,50. Mức cao nhất trong một năm là 124,45 vẫn là điểm nổi bật lớn. có thể tiến lên nếu thị trường xác nhận một bước nhảy vọt lên trên đỉnh một năm.