Qiagen tăng hướng dẫn - Cổ phiếu tăng vọt - Forexcom


Forexcom


Qiagen, một công ty công nghệ sinh học, cho biết EPS điều chỉnh 2Q dự kiến ​​sẽ tăng 68% mỗi năm với tỷ giá hối đoái không đổi lên 0,55 - 0,56 đô la, so với hướng dẫn trước đó là ít nhất 0,40 đô la và doanh thu thuần ước tính tăng 18 % - 19% theo tỷ giá hối đoái không đổi, so với dự báo trước đó về mức tăng trưởng ít nhất 12%.

Từ quan điểm biểu đồ, giá cổ phiếu đang giao dịch trên dải bollinger trên của nó nhờ vào khoảng cách tăng được mở sáng nay. Giá được hỗ trợ bởi các đường trung bình động đơn giản tăng 20 và 50 ngày. Tuy nhiên, trên biểu đồ hàng tuần, một mô hình nêm đang hình thành, kêu gọi thận trọng. Giá cần phải đứng trên 37,7E để duy trì xu hướng tăng. Ngưỡng kháng tiếp theo được đặt ở 41E và 42.8E. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 37,7E sẽ kêu gọi xu hướng đảo chiều với 34E là mục tiêu.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView