Akzo Nobel công bố thu nhập quý 2 mạnh mẽ bất chấp đại dịch Covid-19 - Forexcom


Forexcom


Akzo Nobel, công ty hóa chất đặc biệt, đã đăng 2Q thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm 22% so với năm ngoái xuống còn 238 triệu euro với doanh thu 1,99 tỷ euro, giảm 19%. Công ty cho biết: "Cơn gió thị trường tiếp tục giảm trong quý 2, mặc dù doanh thu cho tháng 6 thấp hơn gần 5% so với cùng kỳ năm 2019".

Từ quan điểm biểu đồ, giá cổ phiếu vẫn nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng hiện đang tiến đến từ ngưỡng kháng cự tại 84.3E (khoảng cách) và dải bollinger trên trên biểu đồ hàng tuần. Các nhà đầu tư phải thận trọng vì các mức này có thể kích hoạt chốt lãi. Theo dõi chặt chẽ về hỗ trợ quan trọng tại 72.3E. Giá cần phải đứng trên mức hỗ trợ này để duy trì xu hướng tăng. Một lần đẩy trên 86E sẽ mở ra một con đường để xem ngưỡng kháng cự ngang dài hạn chính ở 94E.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView