Phân tích kỹ thuật - AUDUSD vẫn hợp nhất; không thể vượt qua kênh trên - XM


XMAUDUSD đã được hợp nhất kể từ ngày 16 tháng 6 và đã bị kẹt trong một kênh hơi nghiêng lên phía trên. sau khi giá không vượt qua được kênh trên vào đầu tháng này.

Kháng cự đã được đáp ứng ở khoảng 0,7000 khu vực tâm lý sau khi giá vượt qua các đường trung bình đơn giản (SMAs) và đám mây Ichimoku. Xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới được hỗ trợ bởi sự suy giảm trong các chỉ báo động lượng. Đường% K của bộ dao động ngẫu nhiên đã tăng lên mức quá mua, trong khi chỉ số RSI đang tăng với đà yếu trên đường 50.

Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn, ngưỡng kháng cự phải đến từ mức 0,7000 gần mức cấp trên của kênh. Sự gia tăng trên mức đã nói ở trên và sau đó mức 0,7040 sẽ củng cố quan điểm tăng giá ngắn hạn và mở đường cho mức cao nhất trong 14 tháng là 0,7065, vốn là một vùng kháng cự chính trong quá khứ.

Tuy nhiên, nếu hình thức đảo ngược giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức có thể đến từ SMA 20 và 40 kỳ khoảng 0,6960. Việc phá vỡ dưới các đường này có thể chuyển trọng tâm thành 0,6920 và 0,6900, mức sau đó là mức thoái lui Fib lui 23,6% của mức tăng từ 0,6378 đến 0,7065, trước khi thử thách lại đường tăng dần gần 0,6880.

Để tổng hợp, xu hướng tăng mạnh chỉ có thể được tạo ra nếu có mức tăng rõ ràng trên 0,7065. Mặt khác, một sự sụt giảm dưới 0,6800 có thể chuyển xu hướng sang giảm.