USD / CAD: Loonie gia hạn thua lỗ trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào USDCAD Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, USD tăng 0,24% so với CAD và đóng cửa ở mức 1.3607. Trong phiên giao dịch châu Á, lúc GMT0300, cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.3618, với giao dịch USD cao hơn 0,08% so với CAD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1.3561 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1.3504. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.3651 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 1.3684. Nếu không có bất kỳ bản phát hành kinh tế vĩ mô nào ở Canada ngày hôm nay, tâm lý nhà đầu tư sẽ bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cặp tiền đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.