Phân tích Kỹ thuật - USDJPY hợp nhất, được xác nhận bởi SMA và các chỉ số phẳng - XM


XMUSDJPY đã đăng một đáy đôi xung quanh mốc tâm lý 106,00, giữ nguyên triển vọng trung lập đã được giữ từ ngày 26 tháng 3.

Hành vi đi ngang được chứng thực bởi các chỉ số động lượng ngắn hạn. Chỉ số RSI đang lơ lửng xung quanh ngưỡng trung tính là 50 với chuyển động yếu, trong khi chỉ báo MACD đang san phẳng gần mức 0. Trong khi đó, các đường trung bình đơn giản (SMAs) tiếp tục di chuyển theo chiều ngang một chút so với giá thị trường hiện tại, cũng ủng hộ triển vọng trung lập.

Trong trường hợp những con bò đực vượt qua thành công SMA 20 và 40 ngày, kháng cự ngay lập tức có thể xảy ra gần mức thoái lui Fib lui 38,2% của chân tăng từ 101,15 đến 111,70 tại 107.66 . Cao hơn, rào cản 108,15 có thể là mục tiêu tiếp theo, trong khi cao hơn mức đó, SMA 200 ngày có thể đóng vai trò là một mức quan trọng đối với các nhà đầu tư. Phá vỡ mức đó, trọng tâm sẽ chuyển sang mức Fibre 23,6% là 109,20 và ranh giới trên của phạm vi gần mức cao nhất trong mười tuần là 109,83. Ngoài ra, sự lạc quan cho các hành động tăng giá hơn có thể tăng cường, đưa rào cản 111,70 tiếp theo vào tầm ngắm.

Mặt khác, một thử nghiệm khác về Fibre 50,0% của 106,43 và Dấu 106,00 có thể được dự kiến, tuy nhiên, việc giảm xuống dưới các mức này sẽ tiếp tục cơ cấu giảm giá, đẩy mức hỗ trợ về mức Fibre 61,8% là 105,19. Dưới mức đó, mức quan trọng tiếp theo có thể là máng 41 tháng là 101,15.

Tóm tắt, USDJPY đã hợp nhất trong bốn tháng qua dưới 109,83 dấu. Sự gia tăng trên khu vực 112,20 - 112,40 có thể chuyển triển vọng từ trung lập sang tăng trong trung bình hạn.