Phân tích kỹ thuật - Chỉ số US 30 không cải thiện bức tranh tăng giá - XM


XMChỉ số US 30 đang tạo kênh đi ngang với ranh giới trên là ngưỡng kháng cự 24.913 và giới hạn dưới mức hỗ trợ 22.900. Chỉ số vẫn đang phát triển trên mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (SMA), tuy nhiên, bộ tạo dao động MACD đang làm phẳng ở vùng dương và chỉ báo RSI đang tiến đến vùng trung tính, chứng thực chế độ trung tính trong ngắn hạn. có khả năng đáp ứng hỗ trợ ở mức thoái lui Fib lui 50,0% của sóng giảm từ mức cao nhất mọi thời đại ở mức 29,582,61 đến đáy 40 tháng là 18,145. Một sự phá vỡ thành công bên dưới khu vực hỗ trợ quan trọng này sẽ mở đường cho 23.322 và khu vực 22.900, trùng với SMA 50 ngày. Một sự phá vỡ dưới đường quan trọng này có thể mở đường cho mức Fibre 38,2% là 22,518.

Mặt khác, sự gia tăng trên bề mặt trên của phạm vi 24.913, có thể thấy giá di chuyển về mức 61,8 % Fibre của 25.214 trước SMA 100 ngày ở mức 25.482. Trên mức đó, SMA 200 ngày hiện tại 26.371 có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trước khi tán tỉnh vùng kháng cự 27.091 - 27.324.

Trong bức tranh lớn hơn, chỉ số 30 của Mỹ sẽ cần phải thực hiện duy trì leo lên trên SMA 100 ngày để triển vọng trở nên tăng trưởng một cách thuyết phục.