Michigan trong tầm mắt - Forexcom


Forexcom


Cuối ngày hôm nay, Đại học Michigan sẽ công bố Chỉ số Tình cảm của người tiêu dùng cho tháng 7, dự kiến ​​là 79.0. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ báo cáo bắt đầu nhà ở vào tháng 6 (1,18 triệu đơn vị dự kiến) và giấy phép xây dựng (dự kiến ​​1,29 triệu đơn vị).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ trong ngày, Chỉ số đô la vẫn tăng và được hỗ trợ bởi mức trung bình động 50 ngày tăng (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực mua của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét tiềm năng để tiến xa hơn miễn là 96,15 không bị phá vỡ nhược điểm. Vùng kháng cự gần nhất sẽ được đặt ở mức cao nhất vào ngày 16 tháng 7 tại 96,40. Một cái thứ hai sẽ được đặt ở mức kháng ngang ở 96,50. Nguồn: TradingView, GAIN Capital