Thu nhập sơ bộ của Daimler từ quý 2 - Forexcom


Forexcom


Daimler, tập đoàn ô tô, đã công bố khoản lỗ EBIT sơ bộ 2Q là 1,68 tỷ euro và điều chỉnh mức lỗ 708 triệu euro, so với kỳ vọng của thị trường lần lượt là -2,07 tỷ euro và -1,72 tỷ euro, với lý do "tốt hơn thị trường dự kiến phục hồi và hiệu suất tháng sáu mạnh mẽ ".

Theo quan điểm của người vẽ biểu đồ, giá cổ phiếu vẫn nằm trong kênh dốc lên kể từ tháng 3 và đang cố gắng thoát khỏi phạm vi hợp nhất ngắn hạn. Việc phá vỡ các dải bollinger phía trên có thể chỉ ra rằng một động thái tăng mới là trên các thẻ. Ngưỡng kháng tiếp theo được đặt ở 41,5E và 44,6E. Giá cần phải đứng trên 34.3E để duy trì xu hướng tăng.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView