Phân tích kỹ thuật - AUDUSD cố gắng xem xét lại mức cao 1 năm - XM


XMAUDUSD đã tăng chậm sau khi tăng trở lại trên mức hỗ trợ 0,6800, vượt lên trên mức trung bình di chuyển đơn giản ngắn hạn 20 ngày (SMA). Giá đang tiến gần trở lại đỉnh cao một năm là 0,7067, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Ngoài ra, bộ tạo dao động ngẫu nhiên đang xác nhận quan điểm này khi nó đang quay về hướng bắc và chưa đạt đến mức quá mua.

Trong kịch bản tích cực, một bước nhảy vọt lên trên mức 0,7030 có thể tìm thấy ngay lập tức kháng cự tại hàng rào 0,7067 trước khi di chuyển về vùng 0,7205 - 0,7295 .

Ngoài ra, sự suy giảm bên dưới SMAs 20 và 40 ngày có thể chạm vào 0,6800 dấu hiệu tâm lý, đứng gần bề mặt trên của đám mây Ichimoku. Vi phạm các mức này, giá có thể xem xét lại mức thoái lui Fib lui 23,6% của chân tăng từ 0,5506 đến 0,7067 tại 0,6685 và gần SMA 200 ngày. Fibo 38,2% của 0,6467 có thể là mục tiêu tiếp theo.

Nhìn chung, AUDUSD có vẻ sẽ tăng giá trong các hình ảnh ngắn và trung hạn. Bất kỳ mức đóng nào trên 0,7067 cũng có thể kích hoạt các hành động tích cực mới, cải thiện khung thời gian dài hơn.